Apakah Kunci Susun?

Ditemui pada beberapa papan kekunci yang dihasilkan oleh Sun Microsystems dan Digital Equipment Corporation. Kunci komposit ialah kunci pengubah yang membolehkan pengguna menggabungkan dua kekunci untuk mencipta watak istimewa lain yang tidak terdapat pada papan kekunci. Biasanya kekunci komposis itu dilabel sama ada "mengarang kekunci" atau "menyusun watak utama" pada papan kekunci.

Contoh-contoh untuk penggunaan kekunci menyusun

  • "~" dan "n" = ñ
  • "O" dan "R" = ®
  • "O" dan "C" = ©
  • "A" dan "E" = Æ

Terma papan kekunci, Kekunci