Apa itu Colocation?

Penggabungan boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Penggabungan adalah perkhidmatan yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan yang membolehkan syarikat mempunyai pelayan komputer atau pelayan mereka dalam persekitaran terkawal yang direka untuk pelayan. Colocations adalah penyelesaian yang lebih murah daripada mempunyai ruang pelayan yang berdedikasi atau rangkaian rangkaian, penyelesaian sandaran kuasa, dan perkhidmatan lain untuk membantu memastikan pelayan kekal.

2. Penggabungan juga istilah yang digunakan untuk menggambarkan pelayan yang berada di beberapa lokasi atau dicerminkan. Sekiranya anda tidak pasti apa yang dirujuk oleh hos pelayan anda, berbual dengan hos pelayan untuk mendapatkan lebih banyak maklumat tentang definisi colocation mereka.

Terma rangkaian