Apakah Kerjasama?

Kerjasama adalah proses di mana dua atau lebih orang bekerja sama untuk mencapai matlamat yang sama, seperti menyelesaikan aplikasi, menaikkan wang, atau menyelesaikan projek artistik.

Istilah ini sering digunakan dalam teknologi untuk menunjukkan bahawa orang atau organisasi bekerja sama pada perisian, aplikasi, laman web, atau projek teknikal yang lain.

Terma perisian