Apakah CLUT (Jadual Lookup Warna)?

Pendek untuk jadual carian warna, CLUT adalah cara untuk mengubah pelbagai warna input ke dalam pelbagai warna lain. Sebagai contoh, ia boleh menjadi fungsi perisian yang dimasukkan ke dalam aplikasi pemprosesan imej. Peranti mengambil warna yang disimpan dalam setiap piksel memori video, dan menukarnya menjadi warna fizikal yang dapat dilihat pada monitor komputer atau peranti paparan.

Istilah warna, Akronim komputer, Monitor, Pixel