Apa itu CERN?

Pendek untuk Conseil Europeen pour la Recherche Nuclaire, CERN adalah makmal yang ditubuhkan pada 29 September 1954, dan hari ini adalah makmal fizik zarah terbesar di dunia. Pada tahun 1990, Tim Berners-Lee bekerjasama dengan Robert Cailliau di CERN mencadangkan sistem hiperteks, yang merupakan permulaan Internet seperti yang kita ketahui hari ini. Pada tahun 1993, CERN membebaskan Web ke khalayak ramai, yang membantu membawa web kepada orang ramai.

Akronim komputer, istilah internet, [email dilindungi]