Apakah CBT (Latihan Berbasis Komputer)?

CBT adalah pendek untuk latihan berasaskan komputer dan merupakan koleksi ujian dan bahan pembelajaran yang membantu melatih dan menguji pekerja atau pelajar. Sistem-sistem ini membantu memastikan semua kakitangan atau pelajar sentiasa terkini mengenai dasar-dasar syarikat dan memahami apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan tugas atau kursus latihan mereka.

Nota: CBT juga boleh dirujuk sebagai CBE (pendidikan berasaskan komputer), CBI (arahan berasaskan komputer), CBL (pembelajaran berasaskan komputer), dan WBT (latihan berasaskan web).

Terma pensijilan, akronim komputer, CST, Latihan