Apakah kes itu?

Sesuatu boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Apabila merujuk kepada komputer, kes adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan casis komputer yang memegang semua bahagian yang membuat komputer. Lihat halaman casis komputer kami untuk mendapatkan maklumat lanjut dan pautan berkaitan pada istilah ini.

2. Apabila merujuk kepada penulisan, kes istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan permodalan aksara teks. Sebagai contoh, apabila huruf huruf besar, mereka semua huruf, dan apabila huruf kecil, mereka tidak mempunyai huruf besar.

Bagaimana untuk menukar kes itu

Untuk menukar kes surat, tahan kekunci Shift dan tekan huruf yang ingin dimodalkan atau menghidupkan kunci caps dengan menekan kekunci Caps Lock untuk semua huruf huruf besar.

Terma-terma sensitif, tipografi