Apa itu Pembaca Kad Perniagaan?

Sama seperti pengimbas komputer lain, pembaca kad perniagaan membolehkan pengguna mengimbas kad perniagaan ke dalam komputer mereka untuk penyimpanan digital. Pengimbas komputer mampu mengimbas dan menukar dokumen teks untuk menaip teks dengan menggunakan perisian OCR (pengiktirafan aksara optik). Pembaca kad perniagaan bekerja pada prinsip yang sama, membaca teks pada kad perniagaan dan menukar kepada teks ditaip pada komputer.

Beberapa pembaca kad perniagaan menawarkan kefungsian mengimbas kad perniagaan terus ke rekod hubungan Microsoft Outlook. Pembaca lain boleh mengimbas ke format web, terus ke fail komputer baru, ke pangkalan data atau bahkan ke sistem CRM, seperti SalesForce.com atau Microsoft CRM. Beberapa pembaca kad perniagaan mampu menyambung ke peranti PDA, telefon pintar, dan komputer tablet.

Hari ini, ramai orang menggantikan pembaca kad perniagaan dengan telefon pintar dengan aplikasi yang mampu mengimbas dan menyimpan maklumat kad perniagaan.

Peranti input, istilah pengimbas, vCard