Apa itu Bb?

Bb boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Shorthand for Baby, bb sering digunakan dalam chat dan komunikasi berasaskan teks lain. Berikut ialah contoh bagaimana ini boleh digunakan dalam sembang.

Saya akan bercakap dengan anda kemudian bb.

2. Sekat demi hari, bb adalah cara untuk mengucapkan selamat tinggal dalam chat dan komunikasi berasaskan teks yang lain. Berikut adalah contoh bagaimana ini boleh digunakan dalam sembang.

 Shawn: bb Carrie: cya Shawn telah terputus. 

3. BB adalah akronim yang kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan jalur lebar . Untuk mengelakkan kekeliruan, kami sentiasa mencadangkan ejaan jalur lebar.

Terma sembang, Akronim komputer, Cya, Shorthand