Apa itu Back-end?

Back-end boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Secara umumnya, tugas atau operasi back-end adalah salah satu yang dilakukan di latar belakang, tanpa kesadaran pengguna atau interaksi langsung.

2. Dalam pengaturcaraan dan pembangunan, back-end adalah istilah yang menggambarkan seseorang yang mereka bentuk dan membangunkan program dan skrip yang memproses data dan menjalankan tugas yang tidak dilihat oleh pengguna. Sebagai contoh, pemaju back-end laman web bertanggungjawab untuk bagaimana pelayan menghantar maklumat kepada pelawat. Sebaliknya, pemaju front-end bertanggungjawab untuk maklumat yang dibentangkan, dan bagaimana pengguna boleh berinteraksi dengannya.

Latar belakang, Penghujung, istilah Pengaturcaraan, TSR