Apakah Ujian Unit Automatik?

Ujian unit automatik adalah kaedah ujian perisian. Unit (bahagian kecil) kod diperiksa dengan ketat untuk memastikan ia berfungsi dengan betul. Program berasingan boleh ditulis secara khusus untuk menguji unit, menggunakan setiap sekeping data yang munasabah yang mungkin ditemui dalam kegunaan dunia. Matlamat unit ujian automatik adalah untuk menunjukkan bahawa setiap bahagian projek pembangunan perisian yang lebih besar berfungsi seperti yang dimaksudkan.

Ujian unit automatik juga boleh membantu mendokumentasikan fungsi perisian. Pemaju yang tidak menulis kod itu, tetapi ingin memahami bagaimana ia berfungsi, boleh melihat keputusan ujian unit untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana kod itu menghubungkan dengan sistem di mana ia berjalan. Pemaju juga boleh melihat bagaimana kod itu berinteraksi dengan pengguna akhir yang menyediakannya dengan input dan unit lain yang merupakan sebahagian daripada pakej perisian yang sama.

Penyelenggaraan pencegahan, Pengaturcaraan, Pembangunan perisian, Ujian