Apa yang Tambahan?

Tambahan boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Proses melampirkan atau menggabungkan data dengan fail atau set data yang lain.

Gunakan salinan baris arahan Windows untuk menambah beberapa fail bersama-sama. Lihat halaman arahan kami untuk contoh dan maklumat tambahan.

Bagaimanakah saya boleh memasukkan teks ke dalam fail dalam baris arahan Windows?

Dengan menggunakan arahan echo, anda boleh menambah sebarang teks ke fail. Di bawah, adalah contoh arahan echo yang boleh digunakan pada baris arahan Windows. Dalam contoh di bawah, arahan echo mengulangi "ini adalah contoh" pada skrin dan ">>" menambah echo ke fail test.txt.

 echo ini adalah contoh >> test.txt 

Petua: Apabila teks dilampirkan pada fail, ia ditambah pada bahagian akhir atau bawah.

Bagaimanakah saya dapat menambah fail yang terbuka?

Banyak kali apabila fail dibuka, program yang digunakan untuk membuka fail boleh menulis melindungi fail atau menandakannya seperti yang digunakan. Jika fail dilindungi, anda akan mendapat ralat apabila cuba memasukkan atau menulis sebarang data ke fail itu. Untuk menambah fail yang dilindungi, program yang melindungi fail mesti ditutup.

2. Append juga merupakan perintah MS-DOS dan FTP yang membolehkan pengguna untuk membuka fail dalam direktori yang dinyatakan seolah-olah mereka berada dalam direktori semasa.

Tambah simbol, Tambah virus, Concatenate, Lebih besar daripada, Terma perisian