Apakah Senarai Teratur?

Senarai tidak teratur mungkin merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Singkatan sebagai UL, senarai yang tidak disusun adalah apa-apa siri barang atau perkataan tanpa urutan tertentu.

2. Di dunia pengaturcaraan komputer,

  adalah tag HTML untuk memulakan senarai tidak teratur ; contohnya ditunjukkan di bawah.

  • Pemacu keras
  • Windows
  • Komputer
  • Memantau

  Senarai, Pengaturcaraan, Tag, UL, istilah reka bentuk web