Apakah yang dimaksudkan dengan Operator Unary?

Dalam pengaturcaraan komputer, pengendali unary adalah pengendali yang mengambil hanya satu nilai untuk operasinya.

Satu contoh dalam bahasa pengaturcaraan C adalah pengendali kenaikan ( ++ ), yang menambah nilai yang diberikan oleh 1. Sebagai contoh, untuk menambah pemboleh ubah x sebanyak 1, anda dapat menyatakan ini sebagai:

 x ++ 

Kami hanya memerlukan satu nilai ( x ) dalam pernyataan ini. Bandingkan ini dengan menggunakan operator penambahan ( + ):

 x + 1 

Operasi ini memerlukan dua nilai (x dan 1) dan merupakan contoh operasi binari.

Pengendali, Pengaturcaraan, Nilai