Apakah yang dimaksud dengan Uart Overrun?

UART overrun adalah ralat yang terjadi apabila UART FIFO tidak dapat bersaing dengan data yang diterima. Anda boleh menyelesaikan UART ditakluki dengan meningkatkan UART dari penyangga satu-bait ke buffer 16-bait atau membeli UART baru.

Ralat, istilah Perkakasan, UART