Apa itu Octal?

Octal adalah sistem nombor asas 8 yang biasanya digunakan untuk mewakili nombor binari dan nombor lain dalam bentuk yang lebih singkat. Berikut adalah carta asas bagaimana nombor perduaan ditukar kepada nombor okta.

Perduaan11111111
Octal+200+100+40+20+10+4+2+1

Berikut adalah beberapa contoh binari dan kesetaraan segi lurus mereka.

 10001111 = 217 10101111 = 257 11010100 = 324 

Base, Binary, Decimal, Hexadecimal, Octet