Apakah urutan melarikan diri?

Diciptakan oleh Bob Bemer, urutan melarikan diri adalah dua atau lebih karakter yang sering dimulai dengan karakter melarikan diri yang memberitahu komputer atau program perangkat lunak untuk menjalankan fungsi atau perintah. Di bawah ini adalah senarai beberapa jujukan melarikan diri yang biasa digunakan dan boleh digunakan dalam bahasa pengaturcaraan dan beberapa editor teks.

Di bawah adalah contoh bagaimana urutan melarikan diri muncul pada komputer dan bagaimana ia dipaparkan kepada pengguna.

 Hello. \ NDi sini ialah contoh teks yang menggunakan urutan \ nescape. 

Contoh di atas dengan urutan yang melarikan diri akan memaparkan teks di bawah.

 Hello. Berikut adalah contoh teks yang menggunakan urutan melarikan diri. 

Akhir sekali, menambahkan urutan melarikan diri ke dalam regex (ungkapan biasa) boleh membolehkan anda mencari dan menggantikan aksara atau melaksanakan ciri khas. Sebagai contoh, dalam contoh di bawah pernyataan biasa Perl dalam beberapa saat, kita mencari mana-mana baris yang bermula dengan kembali watak dan memadamkannya.

 sementara () {$ line = $ _; $ line = ~ s / ^ \ n / g; } 

Melarikan diri, istilah pemrograman, regex