Apakah Simbol Tambahan?

Nama lain untuk simbol lebih besar daripada (>) ketika merujuk kepada perintah dalam persekitaran baris perintah seperti MS-DOS atau Linux. Sebagai contoh, dalam contoh di bawah simbol tambah ialah antara arahan dan fail output yang menyimpan output.

 dir> dirout.txt 

Dalam contoh di atas, bukannya mengeluarkan hasil arahan dir ke skrin semua output akan disimpan dalam fail dirout.txt. Di Linux anda boleh menggantikan arahan dir dengan perintah ls untuk mencapai hasil yang sama.

Petua: Simbol tambah boleh digunakan dengan kebanyakan arahan dan bahkan fail atau fail batch yang boleh dieksekusi yang mengeluarkan maklumat ke skrin.

 echo ini adalah contoh >> test.txt 

Dalam contoh seterusnya, arahan ini akan menambahkan "ini adalah contoh" pada akhir fail test.txt menggunakan echo.

Tambah, Lebih Besar daripada, Terma perisian, Simbol