Apa itu Alpha?

Alpha boleh merujuk kepada mana-mana yang berikut:

1. Alfa adalah versi ujian awal program perisian komputer atau peranti perkakasan yang datang sebelum ujian beta. Pengumuman dan pengujian Alpha hampir selalu dilakukan oleh pemaju program atau perangkat keras. Apabila produk memasuki peringkat beta, ia dikeluarkan kepada beberapa pilihan di luar syarikat.

2. Alpha juga pendek untuk abjad untuk menggambarkan sebarang huruf (contohnya, a, b, c, d, dsb.).

Abjad angka, Beta, singkatan komputer, RC, istilah Perisian