Apakah Huruf Khas?

Watak yang bukan aksara abjad atau angka. Tanda baca dan simbol lain adalah contoh aksara khas .

Petua: Jika anda menggunakan Microsoft Windows, anda boleh menggunakan utiliti Peta Karakter untuk memasukkan aksara khas ke dalam pelbagai program yang berbeza.

ASCII, Watak, watak Bukan percetakan, istilah Tipografi