Adakah jenayah untuk membuat virus komputer?

Tidak. Ia tidak bertentangan dengan undang-undang atau jenayah untuk membuat virus komputer, Trojan, atau malware. Walau bagaimanapun, jika virus atau malware itu merebak ke komputer tambahan secara sengaja atau tidak sengaja, anda telah melanggar undang-undang, dan anda boleh dipertanggungjawabkan atas apa-apa kerosakan yang menyebabkannya.