Bagaimana untuk memulihkan system.ini dan win.ini

Petua: Dokumen ini hanya terpakai kepada pengguna Microsoft Windows 3.x, Windows 95, dan Windows 98.

Sistem .--- atau menang .--- adalah fail system.ini dan win.ini yang asal yang digunakan untuk tujuan sandaran ketika versi terdahulu Microsoft Windows dipasang pada komputer. Membuat perubahan pada fail ini untuk membetulkan isu menyebabkan sebarang perubahan terdahulu hilang. Jika mana-mana program tidak berfungsi selepas mengikuti arahan berikut, pasangkan semula program tersebut. Bahagian berikut mengandungi maklumat mengenai bagaimana untuk memperbaiki kesalahan boot atau isu komputer lain yang mungkin berlaku kerana win.ini atau system.ini yang rosak.

Jika anda menggunakan Windows 3.x dan berada di Windows

Klik Fail dan pilih untuk keluar dari Windows

Jika anda menggunakan Windows 95/98 dan berada di Windows

Klik Mula Klik Tutup

Pilih untuk memulakan semula komputer dalam mod MS-DOS dan klik ok.

Setelah di prompt MS-DOS, masukkan arahan berikut untuk memulihkan system.ini

cd \ windows

ren system.ini system.ch

Jika selepas cuba mengubah nama system.ini anda menerima Fail tidak dijumpai, terus ikuti langkah berikut.

sistem ren .--- system.ini

Jika selepas cuba menaip arahan di atas, anda menerima fail yang tidak dijumpai, ikuti arahan berikut. Jika anda tidak menerima mesej system.ini anda harus dipulihkan ke keadaan asalnya.

sistem dir. *

Jika anda melihat fail selain system.ch seperti system.bak atau system.000, ikut arahan di atas tetapi gantikan --- dengan sambungan yang sesuai pada komputer anda.

Setelah di prompt MS-DOS, masukkan arahan berikut untuk memulihkan win.ini

cd \ windows

ren win.ini win.ch

Jika selepas cuba mengubah nama win.ini anda menerima fail tidak dijumpai, terus ikuti langkah berikut.

ren menang .--- win.ini

Jika selepas cuba menaip arahan di atas, anda menerima fail yang tidak dijumpai, ikuti arahan berikut. Sekiranya anda tidak menerima mesej win.ini anda harus dipulihkan kepada keadaan asalnya.

dir menang. *

Jika anda melihat fail selain win.ch atau win.com seperti win.bak atau win.000, ikuti arahan di atas tetapi ganti dengan --- dengan sambungan yang sesuai pada komputer anda.

Pulihkan fail kembali

Sekiranya anda mengalami ralat tambahan atau pada bila-bila masa anda ingin menggunakan fail yang anda namakan semula, anda boleh menamakan semula fail asal, dengan membalikkan arahan di atas. Berikut adalah contoh-contoh penamaan semula fail-fail jika anda inginkan.

ren system.ch system.ini

ren win.ch win.ini

Penamaan semula tidak perlu dilakukan melainkan jika anda menghadapi masalah semasa mengikuti langkah-langkah di atas atau selepas memulihkan system.ini dan win.ini yang asal.