Bagaimana untuk menukar nombor ke teks dalam Excel

Kerana kebanyakan data yang dimasukkan ke dalam spreadsheet Microsoft Excel adalah nombor, secara lalai Excel merawat semua sel yang hanya mengandungi nombor sebagai nombor dan bukan sebagai teks. Sekiranya anda memasukkan nombor yang anda mahu dirawat hanya sebagai teks dan bukan nombor, tarikh, atau format lain, ikuti salah satu langkah di bawah.

Masukkan tanda ketulian (') sebelum sebarang nombor

Sebarang teks yang dimasukkan ke dalam sel spreadsheet yang bermula dengan tanda apostrophe (') dianggap sebagai teks sahaja. Sebagai contoh, jika anda memasukkan '1234 ke dalam sel, ia akan menunjukkan "1234" di dalam sel dan diperhatikan sebagai sel yang diformat sebagai teks. Masukkan data dengan cara ini adalah cara cepat mengubah format sel.

Nota: Jika nombor dimasukkan ke dalam sel bermula dengan tanda tanda bahawa nilai-nilai sel diabaikan oleh formula apa pun.

Tukar pemformatan sel

Jika anda bekerja dengan hamparan dengan data sedia ada (contohnya, lajur atau baris penuh) yang anda hendak tukar ke teks, ikuti langkah-langkah di bawah.

  1. Sorot sel, lajur, atau baris yang anda ingin ubah.
  2. Klik kanan pada bahagian teks yang diserlahkan dan klik pilihan Format Sel .
  3. Dalam tetingkap Format Sel di bawah tab Bilangan klik Teks dan kemudian klik Ok .