Bagaimana untuk menukar port LPT dalam CMOS

Apabila menyambungkan peranti selari ke komputer, seperti pencetak pelabuhan selari, mungkin perlu mengubah mod yang digunakannya. Sebab tindakan ini sama ada untuk membantu mencegah konflik atau membenarkan peranti berkomunikasi dengan komputer di tempat pertama. Contoh-contoh mod port selari termasuk unidirectional, bidirectional, EPP, dan ECP.

Untuk mengkonfigurasi tetapan ini dalam persediaan CMOS, cari mod port selari dan ubahnya dari tetapan semasa ke tetapan yang dicadangkan oleh pengeluar periferi.

Petua: Jika anda tidak pasti tetapan yang hendak digunakan, kami cadangkan bidirectional atau EPP jika tersedia.

Jika pencetak atau pengeluar peranti lain mencadangkan mod pelabuhan selari yang tidak tersedia, lihat jika pengilang motherboard anda mempunyai kemas kini BIOS untuk menambah ciri ini. Jika tiada kemas kini BIOS tersedia yang memanjangkan mod port selari yang tersedia, pertimbangkan untuk menaik taraf papan induk komputer.

Tukar port LPT

Ia juga mungkin perlu diubah dari LPT1 (0x3BC) ke LPT2 (0x378) atau LPT3 (0x278). Secara lalai, semua komputer akan menetapkan port LPT ke LPT1. Sekiranya anda mengubah nilai ini sama ada kerana konflik sumber atau keperluan penambahan pelabuhan LPT, ubah tetapan ke manual dalam persediaan CMOS.