Mewujudkan imej dengan huraian teks HTML

Menambah tajuk ke tag IMG SRC memaparkan mesej untuk imej seperti ditunjukkan dalam kod di bawah.

Contoh img kod HTML

Kod di atas memaparkan "Visit Computer Hope" apabila tetikus melayang ke atas imej dalam semua pelayar. Dalam contoh di atas, kami juga menggunakan alt atribut untuk menerangkan imej. Sesetengah penyemak imbas juga menggunakan atribut ini sebagai teks hover. Kami mengesyorkan menggunakan atribut alt untuk menerangkan imej untuk enjin carian dan gangguan penglihatan dan atribut tajuk untuk teks hover. Berikut adalah contoh kod di atas dan seperti yang dapat dilihat jika anda menggerakkan tetikus anda ke atas gambar itu akan memaparkan mesej "Visit Computer Hope".

Contoh